Facebook
Youtube
Instagram
Tripadvisor

COMBO “Sắc màu”

  • Giá: 315.000VNĐ
  • Kiểu:
  • Alc: 4.8% - 7%
  • BU: 12 - 80
Số lượng:
Nguyên liệu :

1. Dâu Tằm
2. Hoàng tử Đỏ
3. Bạch Tuyết
4. Nữ hoàng
5. Papa Bear
6. Vua sư tử

315.000 VNĐ

Bạn có thể thích