Facebook
Youtube
Instagram
Tripadvisor

COMBO “Sức khỏe”

  • Giá: 315.000VNĐ
  • Kiểu:
  • Alc: 4.8% - 7%
  • BU: 12-80
Số lượng:
Nguyên liệu :

1. Chanh dây
2. Phở
3. Gừng
4. Sả
5. Bạc Hà
6. Papa Bear

315.000 VNĐ

Bạn có thể thích