Facebook
Youtube
Instagram
Tripadvisor

Hai Bà Trưng

  • Giá: 50.000VNĐ
  • Kiểu: Pilsner Lager
  • Alc: 4.5% V/v
  • BU: 12-15
Số lượng:
Nguyên liệu :

Nước, mạch nha, hoa bia, men.

C-Brewmaster thể hiện lòng tự hào dân tộc và kính trọng tới Hai Bà Trưng, hai người phụ nữ anh hùng dân tộc của người Việt
50.000 VNĐ

Bạn có thể thích