C-Craftbeer
C-Brewmaster
Visit our
tap room’s facebook
CRAFT BEER
C-BREWMASTER
BREWED BY THE VIETS
 • @

  VIETNAMESE LITCHI PA

  @

  VIETNAMESE LITCHI PA

  The beer carries the balance of five types of hops, the natural sweetness of Vietnamese litchi and three types of malt aroma from Germany

 • @EVENT

  SATURDAY SPECIAL – BREWERY TOUR

  @EVENT

  SATURDAY SPECIAL – BREWERY TOUR

  C-Brewmaster Brewery Tour

 • @

  vietnamese imperial stout

  @

  vietnamese imperial stout

  Sản phẩm mới Vietnamese Imperial Stout Sau nhiều thử nghiệm thất bại về hương về vị. Hôm nay, sau 2 năm, C-Brewmaster giới thiệu dòng bia đen Stout sử dụng mạch nha đặc biệt, rang cháy từ Weyermann, hoa houblon hương từ Hoa kỳ, cà…