Facebook
Youtube
Instagram
Tripadvisor
CRAFT BEER
C-BREWMASTER
BREWED BY THE VIETS
CRAFT BEER
C-BREWMASTER
BREWED BY THE VIETS
CRAFT BEER
C-BREWMASTER
BREWED BY THE VIETS
CRAFT BEER
C-BREWMASTER
BREWED BY THE VIETS
01
02
03
04

NEWS

25/05/2020

Báo điện tử_Baodautu.vn

Doanh nghiệp nào sẽ sống sót mạnh mẽ hơn sau đại dịch. Doanh nghiệp chúng tôi bao gồm cả mảng sản xuất bia và thủ công và nhà hàng. Dịch covid – 19 đã khiến hệ thống nhà hàng của chúng tôi sụt giảm tới...
11/06/2020

Báo giấy_Timeout

11/06/2020

Kênh truyền hình_CNN

CNN Street Life Hanoi Trailer From food and brews to florals and crafts, we explore the ancient capital of Hanoi where every street tells a different story.Source: CNN Creative Marketing Nguồn: https://edition.cnn.com/videos/tv/2018/11/05/cnn-street-life-hanoi-11-09-2018.cnn-creative-marketing