Facebook
Youtube
Instagram
Tripadvisor
Tháng Năm 25th 2020
Báo điện tử_Baodautu.vn

Doanh nghiệp nào sẽ sống sót mạnh mẽ hơn sau đại dịch.

Doanh nghiệp chúng tôi bao gồm cả mảng sản xuất bia và thủ công và nhà hàng. Dịch covid – 19 đã khiến hệ thống nhà hàng của chúng tôi sụt giảm tới 40% doanh số và thâm chí có thể đóng cửa nếu tình hình dịch bệnh diễn biến sâu hơn.

Nguồn: https://baodautu.vn/voices-doanh-nhan-nguyen-van-cuong-doanh-nghiep-nao-song-sot-se-manh-me-hon-sau-dai-dich-m117919.html