Facebook
Youtube
Instagram
Tripadvisor

Chính sách bảo mật thông tin:

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.c-brewmaster.vn bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng…Đây là các thông tin mà www.c-brewmaster.vn cần khách hàng bắt buộc cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.c-brewmaster.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng có nhu cầu cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.c-brewmaster.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
www.c-brewmaster.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người mua;
  • Giao hàng theo địa chỉ mà người mua cung cấp
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa;
  • Gửi các thông báo mới về sản phẩm cũng như cập nhật hoạt động
  • Liên lạc và trao đổi với khách hàng trong những trường hợp cần thiết
  • Cung cấp các thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hợp tác giữa www.c-brewmaster.vn và khách hàng. Dữ liệu chỉ được hủy khi có sự yêu cầu hủy lưu dữ thông tin liên hệ từ phía khách hàng.
Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản, khách hàng liên hệ theo địa chỉ:
Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCRAFT
Địa chỉ: 32 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh
Email: trang.le@ccraft.vn – Hotline: 0903 686 802

Nếu khách hàng tin rằng www.c-brewmaster.vn đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của khách hàng, khách hàng có quyền khiếu nại theo địa chỉ ở trên. www.c-brewmaster.vn có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thông tin cần chỉnh sửa vào email: trang.le@ccraft.vnwww.c-brewmaster.vn sẽ hỗ trợ người dùng về mặt kỹ thuật để chỉnh sửa thông tin nếu nhận được yêu cầu từ phía người dùng.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.c-brewmaster.vn được www.c-brewmaster.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.c-brewmaster.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.c-brewmaster.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho khách hàng.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin khách hàng cung cấp. Theo đó, www.c-brewmaster.vn không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng, nếu xét thấy thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.